śloka 3-19

क्लीवौ द्वौ सौम्यसौरी च युवतीन्दुभृगू द्विज।
नराः शेषाश्च विज्ञेया भानुर्भौमो गुरुस्तथा॥ १९॥
klīvau dvau saumyasaurī ca yuvatīndubhṛgū dvija |
narāḥ śeṣāśca vijñeyā bhānurbhaumo gurustathā || 19||