śloka 3-31

अस्थि रक्तस्तथा मज्जा त्वग्‌ वसा वीर्यमेव च।
स्नायुरेषामधीशाश्च क्रमात्‌ सूर्यादयो द्विज॥ ३१॥
asthi raktastathā majjā tvag vasā vīryameva ca |
snāyureṣāmadhīśāśca kramāt sūryādayo dvija || 31||